20 maj 2019 15:03pm
06 08 09 10 11 07

01.11.2018.

ugovor potpis
Konzorcijum firmi Energoprojekt Niskogradnja a.d., Beograd i Bauwesen d.o.o., Lazarevac i Colas Rail S.A.S Maisons-Laiffette, zaključili su ugovor sa Gradom Beogradom o izvođenju radova na rekonstrukciji Karađorđeve ulice...