20 May 2019 14:58pm
06 07 08 09 10 11

04.12.2018.

ugovor potpis
Energoprojekt Niskogradnja a.d., Beograd u konzorcijumu sa preduzećem VIVIANA iz Perua, sa opštinom Sullana, Peru, potpisala je Ugovor za rehabilitaciju betonskih kanala Via Cieneguilla i Cola de Alacran...