09 avg 2020 13:39pm
06 08 09 10 11 07

04.12.2018.

ugovor potpis
Energoprojekt Niskogradnja a.d., Beograd u konzorcijumu sa preduzećem VIVIANA iz Perua, sa opštinom Sullana, Peru, potpisala je Ugovor za rehabilitaciju betonskih kanala Via Cieneguilla i Cola de Alacran...