22 jun 2018 8:55am
06 08 09 10 11 07

Sertifikati

 

 

Energoprojekt - Niskogradnja a.d. ima IMS - Integrisani menadžment sistem: uređen i sertifikovan Sistem menadžmenta kvalitetom - QMS prema standardu SRPS ISO 9001, kao i Sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu SRPS ISO 14001 i Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu prema standardu SRPS OHSAS 18001.

 

Energoprojekt - Niskogradnja a.d. ima uređen sistem i sertifikat o akreditaciji Stalne i Terenske laboratorije za beton, asfalt i geomehaniku prema standardu SRPS ISO / IEC 17025 kod ATS - Akreditacionog tela Srbije.

 

 

ISO 9001:2008     ISO 14001:2004    OHSAS 18001:2007    SRPS ISO / IEC 17025
 Sertifikat:    Sertifikat:
   Sertifikat:    Sertifikat:
 ISO 9001:2008    ISO 14001:2004     OHSAS 18001:2007    SRPS ISO / IEC 17025