28 feb 2024 20:29pm
06 08 09 10 11 07

Sertifikati

 

 

Energoprojekt - Niskogradnja a.d. ima IMS - Integrisani menadžment sistem: uređen i sertifikovan Sistem menadžmenta kvalitetom - QMS prema standardu SRPS ISO 9001, kao i Sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu SRPS ISO 14001 i Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu prema standardu SRPS ISO 45001.

 

Energoprojekt - Niskogradnja a.d. ima uređen sistem i sertifikat o akreditaciji Laboratorije za beton, asfalt i geomehaniku prema standardu SRPS ISO / IEC 17025 kod ATS - Akreditacionog tela Srbije.

 

 

ISO-9001-2015-24-sr     ISO-14001-2015-24-sr    ISO 45001:2018    sertifikat-o-akreditaciji
 Sertifikat:    Sertifikat:
   Sertifikat:    Sertifikat:
 ISO 9001:2015    ISO 14001:2015     ISO 45001:2018    SRPS ISO / IEC 17025