22 apr 2024 18:53pm
  • ilo-desaguadero.jpg
  • ilo-desaguadero2.jpg
  • ilo-desaguadero3.jpg
  • Ilo-Desaguadero Peru 5.jpg

Put "Ilo - Desagvadero", Peru

 

Peta deonica puta "Ilo - Desagvadero" prolazi kroz planinski prevoj Anda, povezujući luku Ilo i grad Desagvadero na granici Perua sa Bolivijom i predstavlja najkraću vezu Bolivije sa Pacifikom. Deonica je locirana na nadmorskoj visini od 4.500 m do 4.786 metara, u zoni teških klimatskih uslova.

 

Investitor
Ministarstvo Transporta, Komunikacija, Stanovanja i Izgradnje, Lima, Peru
Deonica puta
dužina deonice
31.3
km
širina kolovoza     
2 x 3,3
m
bankine
2 x 1,2
m
Glavne količine radova
zemljani radovi
350.000
m3
kameni nabačaj 
240.000
m3
donji noseći sloj
92.000
m3
geotekstil
300.000
m2
asfalt
48.400
t
beton
5.500
m3
drenažni propusti                   
25.500
m

Pogledajte veću mapu