10 dec 2023 9:16am
01 02 03 04 05 13 13bgd-pan_srb

Arhiva vesti - 2013

 

Izveštaj sa VIII Vanredne Skupštine akcionara (06.12.2013.) 

Zapisnik sa 8. vanredne Skupštine akcionara-a

Odluka o prinudnom otkupu akcija

__________________________________________________________________________________ 

 

VIII Vanredna Skupština akcionara  (06.12.2013.)

Dnevni red i predlog odluke za Skupštinu a.d.-a

Poziv za sednicu Skupštine a.d.-a

Obaveštenje o toku i radu Skupštine a.d.-a

Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija

Tekst punomoćja za glasanje


Ostali materijali se mogu preuzeti sa linka Godišnji izveštaji.

__________________________________________________________________________________ 

Izveštaj sa XV godišnje Skupštine akcionara (13.06.2013.)

Zapisnik sa 15. godišnje Skupštine akcionara

Izveštaj o bitnom događaju (održanoj Skupštini)

Odluke donete na 15. redovnoj sednici Skupštine

__________________________________________________________________________________

  

XV Skupština akcionara  (13.06.2013.)

Dnevni red i predlozi odluka za Skupštinu a.d.-a

Poziv za sednicu Skupštine a.d.-a

● Obaveštenje o toku i radu Skupštine a.d.-a

● Tekst punomoćja za glasanje

Tekst formulara za glasanje u odsustvu   

 __________________________________________________________________________________