10 dec 2023 8:33am
  • Kanal Ramal - Nuevo 01.jpg
  • Kanal Ramal - Nuevo 02.jpg

Kanal Ramal Nuevo - El Arenal, Peru

 

 

 

Kratak opis: Radovi na izgradnji kanala Ramal Nuevo – El Arenal izvedeni su u regionu Piura u severnom delu Perua. Kanal predstavlja nastavak velikog irigacionog sistema Chira-Piura i obezbeđuje navodnjavanje novih 2.200 hektara obradivog zemljišta u dolini reke Chira.

 

Od građevinskih objekata izgrađen je betonski kanal duzine 6.9 km sa pratećom infrastrukturom koju čini 38 bočnih zahvata, 2 mosta, 10 retenzija, razdelna gradjevina-bifurkacija i struktura za merenje protoka.

 

Investitor: Opština Colan (Municipalidad Distrital de Colan), Region Piura, Peru.