22 jul 2024 19:10pm
  • P Strazevica 01.jpg
  • P Strazevica 02.jpg

Putni tunel "Straževica", Srbija

 

 

Tunel Straževica je integralni deo autoputnog Koridora 10, na delu Obilaznice oko Beograda, na deonici Dobanovci - Bubanj Potok. Na Obilaznici oko Beograda nalaze se još dva tunela, most preko reke Save i veliki broj nadvožnjaka, a tunel Straževica je jedan od najsloženijih objekata na ovoj deonici autoputa.

 

Tunel je predviđen za drumski saobraćaj. Izvedeno je 745m desne tunelske cevi i 115m leve tunelske cevi, svetlog otvora 110 m2. Tunelski iskop je izveden korišćenjem Nove Austrijske Tunelske Metode. Tunelske cevi povezuju dva pešačka tunela svetlog otvora oko 25m2, koji su predviđeni za evakuaciju u slučaju opasnosti. U sklopu radova na tunelu urađeni su neophodni radovi na regulaciji Rakovičkog potoka u zoni izlaza iz tunela, kao i rekonstrukcija Ulice 13. Oktobar u zoni ukrštanja, na ulaznoj strani.

 

Investitor
Javno Preduzeće Putevi Srbije, Beograd, Srbija
Glavne količine radova
dužina tunela
745m +
115m
površina poprečnog preseka tunela
110
m2
tunelski iskop
843,377.00
m3
iskop u otvorenom
150,390.23
m3
nasip od zemlje
79,175.05
m3
nasip od šljunka
80,128.86
m3
betonska obloga
18,945.39
m3
beton MB 30
2,547.61
m3
špric beton MB 30
3,753.08
m3