20 maj 2024 3:08am
  • Hidroelektrana-Sigalda-Island-01.jpg
  • Hidroelektrana-Sigalda-Island-02.jpg
  • Sigalda Island 1.jpg
  • Sigalda Island 2.jpg

Hidroelektrana "Sigalda", Island

 

Izgrađena je na reci Tungni, oko 130 km istočno od glavnog grada Rejkjavika. Objekti su građeni u uslovima dugotrajne zime, sa izuzetno niskim temperaturama, pa je pri betoniranju primenjena tehnologija takozvanog "zimskog betoniranja" - zagrevanje agregata i vode za beton i ostale neophodne mere.

 

Investitor
Landsvirkjun, Reykjavik - Island
Hidroelektrana    
instalisana snaga
3 x 50
MW
mašinska hala
24 x 84
m
odvodni kanal
550
m
Cevovod    
dužina
3 x 110
m
Brana    
tip
nasuta, sa uzvodnim asfalt - betonskim ekranom
visina
33
m
dužina u kruni
1.050
m
ugrađeno materijala
1,5 x 106
m3
asfalt - betonski ekran
60.000
m2
Glavne količine    
iskop u rastresitom tlu
10 x 106
m3
iskop u steni
2,15 x 106
m3
beton
86.000
m3
armatura
4.000
t