24 sep 2017 5:00am
06 08 09 10 11 07

Poslovne vesti

17.11.2015.

ugovor potpis

Ugovoren novi posao u Peruu vredan 36,5 mil. evra 

Energoprojekt Niskogradnja a.d. u konzorcijumu sa firmom Conalvias S.A., u svojstvu izvođača radova, i Ministarstvo saobraćaja i komunikacija ("Provias Nacional"), u svojstvu naručioca, zaključili su ugovor...

 

06.03.2015.

ugovor potpis
Energoprojekt Niskogradnja a.d., u svojstvu podizvođača radova i RŽD International - Ogranak Beograd, kao izvođač radova, zaključili su početkom marta...
 

 

13.03.2014.

ugovor potpis
Energoprojekt Niskogradnja a.d., u svojstvu podizvodjača radova i RŽD International - Ogranak Beograd, kao izvodjač radova, zaključili su u martu...
 

27.02.2014.

ugovor potpis
Energoprojekt Niskogradnja a.d., u svojstvu izvodjača  radova, i kompanije "SINERSA" i "CHUNGAR" iz Perua, u svojstvu investitora, zaključili su u februaru mesecu ...