10 dec 2023 8:36am
  • Chira Piura irigac i drenaz 1.jpg
  • Chira Piura irigac i drenaz 2.jpg
  • Cira-Piura 1.jpg
  • Cira-Piura 2.jpg
  • Specijalni-projekat-Ćira-Piura-Peru-01.jpg
  • Specijalni-projekat-Ćira-Piura-Peru-02.jpg
  • Specijalni-projekat-Ćira-Piura-Peru-03.jpg
  • Specijalni-projekat-Ćira-Piura-Peru-04.jpg

Specijalni projekat "Ćira - Piura", Peru

 

Irigacioni sistem i drenažna mreža u sklopu Specijalnog projekta "Ćira-Piura" predstavlja veliki sistem za navodnjavanje i odvodnjavanje, kojim se voda reke Ćira akumuliše i prevodi u sliv reke Piure. Nalazi se u severozapadnom pustinjskom priobalnom delu Perua.

 

Investitor
Peru, INADE - Nacionalni Institut za razvoj, Izvršna direkcija projekta Ćira - Piura
Irigacioni sistem je omogućio sledeće:

- regulisanje navodnjavanja

156.000
ha

- poboljšanje poljoprivredne proizvodnje u dolini reke Piure

35.000
ha

- poboljšanje distribucije vode u dolini reke Ćire

42.000
ha

 

Sistem je građen u tri faze:

 

I Faza
1. Brana "Poećos"
2. Derivacioni kanal Ćira-Piura (dužine 54 km)
3. Drenažni sistem u dolini Piure (dužina mreže 454 km na površini 40x16 km)

II Faza
4. Brana "Los Ehidos"
5. Glavni kanal za navodnjavanje Donje Piure (dužine 58 km)

III Faza
6. Brana "Suljana"
7. Severni kanal (dužine 56,5 km)
8. Južni kanal (dužine 38 km)
9. Sistem odbrambenih nasipa (ukupne dužine 58 km)

 

 

 


Pogledajte veću mapu