28 feb 2024 21:22pm
  • Garabuli 1.jpg
  • Garabuli 2.jpg
  • Garabuli 3.jpg
  • Garabuli 4.jpg
  • Irigacioni-sistem-Garabuli-Libija-01.jpg
  • Irigacioni-sistem-Garabuli-Libija-02.jpg
  • Irigacioni-sistem-Garabuli-Libija-03.jpg
  • Irigacioni-sistem-Garabuli-Libija-04.jpg

Irigacioni sistem "Garabuli", Libija

 

Irigacioni sistem je izgrađen u pustinjskom predelu Libije, 60 km istočno od Tripolija. Namena sistema je vodosnabdevanje 1.050 farmi. Snabdevanje vodom je iz bunara. U okviru projekta urađena je putna mreža, elektrifikacija i ozelenjavanje farmi.

 

Investitor
Savet za razvoj poljoprivrede Tripoli, Libijska Arapska Republika
Irigaciona mreža
površina područja
32.000
ha
bušeni bunari
132
kom
dubina bušenja
200 - 400
m
kapacitet
20 - 50
l/s
ukupna dužina bunara
35
km
ukupna izdašnost bunara
3
m3/s
crpne stanice
140
kom
irigacioni cevovodi
506
km
asfaltni putevi
236
km
zemljani putevi
787
km
zasađene sadnice
3,5 x 106
kom
Poljoprivredni centri
lokacije
2
 
Elektrifikacija
dalekovodi visokog napona
248
km
dalekovodi niskog napona
171
km
trafostanice
143
kom