28 feb 2024 20:48pm
  • cukarica-ostruznica-1.jpg
  • cukarica-ostruznica-2.jpg
  • cukarica-ostruznica-3.jpg

Projekat rehabilitacije puta M 19, deonica Čukarica - Ostružnica, Srbija

 

Asfaltiran je put dužine 10,6km sa 4 saobraćajne trake. Urađeno je proširenje puta za 1m i rekonstrukcija gornjeg stroja. Na gornjem stroju izvršeno je struganje oštećenih asfaltnih površina i presvlačenje kompletne kolovozne konstrukcije. Postavljeni su novi ivičnjaci i nova mreža za odvodnjavanje. Obnovljena je vertikalna i horizontalna signalizacija.

 

Investitor
Republička Direkcija za Puteve, Srbija
Glavne količine radova
iskop
17.487
m3
nasip - pesak
10.953
m3
asphalt beton BNS 22sA
125.190
m2
AB11sA, sa PmB I SMA 0/11
110.696
m2
postavljanje ivičnjaka
14.000
m
postavljanje zaštitne metalne ograde
13.642
m