22 jul 2024 19:03pm
 • Irigacioni-sistem-Badra-Dzasan-Irak-01.jpg
 • Irigacioni-sistem-Badra-Dzasan-Irak-02.jpg
 • Irigacioni-sistem-Badra-Dzasan-Irak-03.jpg
 • Irigacioni-sistem-Garabuli-Libija-01.jpg
 • Irigacioni-sistem-Garabuli-Libija-02.jpg
 • Irigacioni-sistem-Garabuli-Libija-03.jpg
 • Irigacioni-sistem-Garabuli-Libija-04.jpg
 • Irigacioni-sistem-Kano-Nigerija.jpg
 • Irigacioni-sistem-nasip-reke-Zarumilja-01.jpg
 • Irigacioni-sistem-nasip-reke-Zarumilja-02.jpg
 • Irigacioni sistem El Mulak, Egipat 01.jpg
 • Irigacioni sistem El Mulak, Egipat 02.jpg
 • Kanal-Ramal-Nuevo-01.jpg
 • Kanal-Ramal-Nuevo-02.jpg
 • Specijalni-projekat-Cira-Piura-Peru-01.jpg
 • Specijalni-projekat-Cira-Piura-Peru-02.jpg
 • Specijalni-projekat-Cira-Piura-Peru-03.jpg
 • Specijalni-projekat-Cira-Piura-Peru-04.jpg
 • Tisa.jpg
 • tisa2.jpg

Irigacioni sistemi

 

Uporedo sa gradnjom brana i hidroelektrana, preduzeće Energoprojekt - Niskogradnja a.d. dokazalo se u izvođenju, odnosno inženjeringu projekata iz oblasti melioracija, regulisanja vodnih tokova, drenažnih sistema, objekata za odbranu od poplava, zaštite i korišćenja podzemnih voda.
 
Savremena oprema kojom preduzeće raspolaže omogućuje izgradnju značajnih vodoprivrednih sistema kao i sticanje bogatog iskustva u ovoj oblasti građevinarstva.
 
Zahvaljujući graditeljskim poduhvatima desetine hiljada hektara zemljišta u raznim krajevima sveta pretvoreno je u plodna poljoprivredna polja.
    nasip reke zarumilja, peru