10 dec 2023 8:59am
  • e-75 2.jpg
  • e-75.jpg

Izgradnja Autoputa E-75, Deonica Novi Sad - Beograd, LOT 1.1, Srbija

 

 

Izvedeni su radovi na izradi glavnog projekta i izgradnji deonice autoputa E75 Novi Sad - Beograd od 108km do 117km koji obuhvataju:

 izgradnju deonice autoputa u dužini od 9 km

 izgradnju servisnih saobraćajnica za razdvajanje tranzitnog i lokalnog   saobraćaja

 izgradnju saobraćajnih petlji „Novi Sad - „Centar“ i „Novi Sad - Sever“

 rekonstrukciju postojeće petlje „Zrenjanin“

 izgradnju dve naplatne rampe

 izgradnju i sanaciju ukupno 16 mostova i propusta

 izmeštanje i rekonstrukciju postojećih elektroenergetskih vodova, telekomunikacione infrastrukture, naftovoda i gasovoda

 izgradnju zatvorenog sistema odvodnjavanja: rigole, slivnici, šahte, kanali, kolektorska kanalizacija i retenzije za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda

 

Investitor: Javno Preduzeće Putevi Srbije, Beograd, SrbijaPogledajte veću mapu