28 feb 2024 20:35pm
  • mityana-mubende.jpg

Put "Mitjana - Mubende", Uganda

 

Deonica puta "Mitjana - Mubende" putnog pravca Mitjana - Fort Portal predstavlja deo saobraćajnog sistema Istočne Afrike, koji povezuje Keniju, Ugandu i Zair.

 

Investitor
Uganda, MOWTC
Deonica puta
dužina deonice
86,0
km
širina kolovoza
2 x 3,5
m
bankine
2 x 1,5
m
Glavne količine radova
zemljani radovi
5.400.000
m3
donji noseći sloj d = 15cm
450.000
m3
krečna stabilizacija d = 15cm
216.000
m3
dvostruka površinska obrada
1.570.000
m2
drenažni propusti
Ø 600 mm - Ø 1200 mm

9.800

m
elastična odbojna ograda
40.000
m

Pogledajte veću mapu