22 jul 2024 19:54pm
  • Put Kampala - Gayaza - Zirobwe.jpg

Rekonstrukcija i rehabilitacija puta Kampala - Gayaza - Zirobwe, Uganda

 

Rekonstrukcija i rehabilitacija regionalnog postojećeg puta Kampala - Gayaza - Zirobwe (44.295 km) i to rekonstrukcija 14 km i izgradnja novog puta od 30 km sa pratećim drenažnim radovima (5,5 km betonskih i oko 30 km kamenih kanala); zamena materijala u močvarama, izrada 114 propusta: metalnih i betonskih cevastih i betonskih kutijastih, izrada 40 km dvostruke površinske obrade i 4 km asfalta uz izradu kompletne vertikalne i horizontalne signalizacije i izradu pešačkih staza u dužini od po 4 km sa obe strane, 11 km ivičnjaka i 15 km metalne ograde.

 

Investitor: Uganda, Nacionalna Agencija za puteve