22 jul 2024 18:48pm
  • Chavimochic-Trujillo-Peru-01.jpg
  • Chavimochic-Trujillo-Peru-02.jpg
  • Projekat Chavimochic 01.jpg
  • Projekat Chavimochic 02.jpg

Ojačanje propusnog otvora na brani Chavimochic, Trujillo, Peru

 

 

Kratak opis: Izvedeni su radovi na rekonstrukciji betonske derivacione brane izgrađene na reci Santa, u mestu Chao, provincija Viru, na severoistoku Perua. U cilju poboljšanja funkcionisanja ovog objekta koji predstavlja centralni vodozahvat u okviru irigacionog sistema Chavimochic, izvršena je rekonstrukcija brane, optočnog tunela i slapišta.

 

Prethodno su izgrađeni zagati - privremene brane u rečnom koritu, da bi se omogućilo izvođenje glavnih građevinskih radova i ugradnja hidromehaničke opreme. Izvršeno je rušenje ulaznog i izlaznog dela optočnog tunela i izgradnja novih betonskih konstrukcija sa ugradnjom nove hidromehaničke opreme.

 

Izvršena je rekonstrukcija postojeceg slapišta oštećenog usled dejstva erozije i izgrađena su dva nova prelivna polja koja su obložena kamenim blokovima u obliku kocke sa ivicama od 1m. Izvedeni su radovi na rekonstrukciji desnog i centralnog zida slapišta koji su obloženi kamenom debljine 0,25 m. Izgrađena je nova betonska konstrukcija na koju je postavljen sistem metalnih zatvarača i instaliran novi mosni kran.

 

Investitor: Vlada Regiona La Libertad (Gobierno Regional La Libertad) – Specijalni projekat Chavimochic (Proyecto Especial Chavimochic), Trujillo, Peru.