22 apr 2024 17:38pm
  • Brana-Jurakmajo-Peru-01.jpg
  • Brana-Jurakmajo-Peru-02.jpg
  • Jurakmajo 1.jpg
  • Jurakmajo 2.jpg

Brana "Jurakmajo", Peru

 

Izgrađena je na reci Rio Blanko, stotinak kilometara od glavnog grada Lime, u planinskom masivu Kasapalke, na nadmorskoj visini od 4.320 m.

 

Investitor
Electrolima S.A. - Peru
Brana    
tip
nasuta, sa centralnim glinenim jezgrom
visina
56
m
dužina u kruni
590
m
zapremina akumulacije
48 x 106
m3
nasip
1,7 x 106
m3
iskop
990.000
m3
Temeljni ispust    
maksimalni kapacitet
27
m3/s
Drenažna galerija i injekciona zavesa
dužina drenažnih bušotina
2.000
m
dužina bušotina za injektiranje
26.000
m
cementno - bentonitska injekciona masa
11.000
t
masa za hemijsko injektiranje
1.500
m3
maksimalna dubina injekcione zavese
100
m
maksimalni pritisak injektiranja
30
bar
Preliv
maksimalni kapacitet
51
m3/s
dužina
15
m
ugrađeno betona
4.500
m3
Optočni tunel
dužina
310
m
nagib
17
%

Pogledajte veću mapu