31 mar 2023 8:29am
  • Brana-Kiambere-Kenija-01.jpg
  • Brana-Kiambere-Kenija-02.jpg
  • Kiambere Kenija 1.jpg
  • Kiambere Kenija 2.jpg

Brana "Kiambere", Kenija

 

Izgrađena je na reci Tani, 140 km severozapadno od Najrobija, kao deo hidroenergetskog sistema "Kiambere".

 

Investitor
Tana & Athi River, Development Authority Nairobi - Kenija
Glavna brana    
tip
nasuta, sa centralnim glinenim jezgrom
visina
112
m
zapremina akumulacije
585 x 106
m3
dužina u kruni
840
m
ugrađeno materijala
6,2 x 106
m3
iskopano materijala
1,4 x 106
m3
bušotine za injekcionu zavesu
24.100
m
Preliv    
kapacitet
4.500
m3/s
dužina
260
m
beton
60.000
m3
Sigurnosni preliv    
dužina
170
m
beton
35.000
m3
Bočna brana    
tip
nasuta, sa centralnim glinenim jezgrom
visina
41
m
dužina u kruni
1.470
m
nasip
1,6 x 106
m3
iskop
375.000
m3
bušotine za injekcionu zavesu
12.000
m
Optočni tuneli    
dužine
614 i 556
m
prečnici - respektivno
10,0 i 8,5
m

Pogledajte veću mapu