19 jun 2024 6:31am
  • IS - nasip reke Zarumilja01.jpg
  • IS - nasip reke Zarumilja02.jpg

Izgradnja odbrambenih nasipa reke Zarumilja, Peru

 

 

 

Projekat se nalazi na krajnjem severu Perua, u blizini granice sa Ekvadorom, u oblasti Tumbes, na udaljenosti od oko 1.320km od glavnog grada Lima.

 

Izvedeni su radovi na izgradnji odbrambenih nasipa, koji predstavljaju zaštitu od poplava poljoprivrednog područja, naselja i komunikacija u dolini reke Zarumilla. Zaštita kosina nasipa prema reci izvršena je ugradnjom geoćelija sa betonskom ispunom, a u kritičnim zonama izgrađeni su naperi (espigoni) od gabionskih mreža ispunjenih kamenom. Izgrađeno je više objekata za navodnjavanje.

 

Investitor: Proyecto Especial Binacional Puyango - Tumbes, Panamericana Norte, Peru