22 jul 2024 19:37pm
06 08 09 10 11 07

Akta i dokumenta društva

 

 

 

    

 

● Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Energoprojekt Niskogradnja a.d.

● Statut Energoprojekt Niskogradnja a.d. (02.06.2020.)

Pravilnik o ponašanju na socijalnim mrežama... (prečišćeni tekst) (11.04.2014.)

Informator o izdavaocu (07.03.2014) 

Odluka o usklađivanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima


Kodeks korporativnog upravljanja 

 


 

 

Ostala akta, za koja, shodno Statutu Energoprojekt Niskogradnja a.d., postoji obaveza čuvanja i informisanja akcionara, mogu se pogledati svakog radnog dana u Administrativnoj službi Energoprojekt Niskogradnja a.d.