10 dec 2023 9:34am
  • Jurija_Gagarina.jpg
  • Jurija_Gagarina1.jpg

Rekonstrukcija ulice Jurija Gagarina i izgradnja železničkog mosta u Novom Beogradu, Srbija

 

Rekonstrukcija Ulice Jurija Gagarina u novom Beogradu podrazumevala je i izgradnju novog nadvožnjaka za železničku prugu, čime je uklonjeno jedno usko grlo u gradskom saobraćaju Beograda.

 

Konstrukcija nadvožnjaka je kontinualni nosač od prednapregnutog betona, dužine L=188m i sandučastog poprečnog preseka.

 

Nadvožnjak je fundiran na armirano-betonskim sipovima, a u okviru krajnjih stubova urađeni su potporni zidovi.

 

Kako bi se trasa pruge na nedvožnjaku uklopila sa postojećom, na potrebnoj dužini urađen je novi donji i gornji stroj železničke pruge.

 

U okviru rekonstrukcije Ulice Jurija Gagarina i izgradnje nadvožnjaka izvršeno je izmeštanje vodovoda, kišnog kolektora, telefonske i elektro instalacije sa novim javnim osvetljenjem u zoni izvedenih radova.

 

Investitor: Direkcija za Građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Srbija

 

 


Pogledajte veću mapu