10 dec 2023 9:37am
  • Vukov spomenik 3.jpg
  • vukov_spomenik1.jpg
  • vukov_spomenik2.jpg
  • vukov_spomenik4.jpg
  • vukov_spomenik5.jpg

Podzemna železnička stanica "Vukov spomenik", Srbija

 

 

Podzemna železnička stanica deo je železničkog kompleksa "Vukov spomenik" i nalazi se na trasi vračarskih tunela. Izgrađena je u užem centru Beograda.

 

Investitor
Beogradčvor, Beograd
Peronska konstrukcija
izgrađena na dubini
40
m
dužina
225
m
površina
2.500
m2
Kosi tunel - tri pokretna stepeništa
prečnik
7,5
m
dužina
65
m
nagib
30
°
Putnički vestibil - tri nivoa
ukupna površina
2.600
m2
Tunelski evakuacioni izlazi
broj izlaza
5
kom
ukupna dužina
436
m
nagibi
1,2 - 30,0
%
površina svetlog otvora
7,10 - 9,50
m2
Šaht za ventilaciju - 2 komada
dužina
2 x 33
m
površina svetlog otvora
2 x 9
m2