22 jul 2019 14:38pm
06 08 09 10 11 07

Rukovodeći tim

 

Direktor:
Aleksandar Stanović, dipl.inž.

DirENG


Odbor direktora:
Bogdan Uzelac, predsednik - neizvršni direktor
Vitomir Perić, neizvršni direktor
Aleksandar Stanović, izvršni direktor

 


Tehnički direktor
:
Milan Ristić, dipl. inž.

 

Direktor za ekonomske poslove:
Ivana Savatić, dipl. ekonomista

Rukovodioci sektora:


Zoran Tošković, dipl. inž., Sektor Tehnička priprema
Goran Radović, dipl. inž., Sektor Tehnička operativa Ino
Milenko Vukićević, dipl. inž., Sektor Tehnička operativa Srbija
Maja Vuksanović, dipl. inž., Sektor Mehanizacija
Miroslav Romić, dipl. ekonomista, Sektor Finansija
Siniša Zdjelar, dipl. ekonomista, Sektor Nabavka
Radomir Pavlović, dipl. inž., Sektor Kvalitet, razvoj i informacioni sistemi - KRI
Sanja Karović, dipl. pravnik, Sektor Zajednički poslovi

 

Predstavnik rukovodstva za IMS:

Radomir Pavlović, dipl. inž.