18 nov 2017 7:24am
06 08 09 10 11 07

Rukovodeći tim

 

Direktor:
Aleksandar Stanović, dipl.inž.

DirENG


Odbor direktora:
Vesna Prodanović, predsednik - neizvršni direktor
Dara Dakić, neizvršni direktor
Žarko Mrkić, neizvršni direktor
Ivar Berger, neizvršni i nezavisni direktor
Aleksandar Stanović, izvršni direktor

 


Tehnički direktor
:
Milan Ristić, dipl. inž.

 

Direktor za ekonomske poslove:
Ivana Savatić, dipl. ekonomista

Rukovodioci sektora:


Zoran Tošković, dipl. inž., Sektor Tehnička priprema
Dragan Mijović, dipl. inž., Sektor Tehnička operativa Ino
Milenko Vukićević, dipl. inž., Sektor Tehnička operativa Srbija
Đuro Đurić, dipl. inž., Sektor Mehanizacija
Miroslav Romić, dipl. ekonomista, Sektor Finansija
Vojislav Todorović, dipl. ekonomista, Sektor Nabavka
Radomir Pavlović, dipl. inž., Sektor Kvalitet, razvoj i informacioni sistemi - KRI
Dragan Antonijević, dipl. pravnik, Sektor Zajednički poslovi

 

Predstavnik rukovodstva za IMS:

Radomir Pavlović, dipl. inž.