18 sep 2020 13:46pm
06 08 09 10 11 07

Rukovodeći tim

 

Direktor:
Aleksandar Stanović, dipl.inž.

DirENG


Odbor direktora:
Bogdan Uzelac, predsednik - neizvršni direktor
Vitomir Perić, neizvršni direktor
Aleksandar Stanović, izvršni direktor

 


Tehnički direktor
:
Milan Ristić, dipl. inž.

 

Direktor za ekonomske poslove:
Ivana Savatić, dipl. ekonomista