19 nov 2018 23:48pm
06 08 09 10 11 07

Rukovodeći tim

 

Direktor:
Aleksandar Stanović, dipl.inž.

DirENG


Odbor direktora:
Bogdan Uzelac, predsednik - neizvršni direktor
Vitomir Perić, neizvršni direktor
Aleksandar Stanović, izvršni direktor

 


Tehnički direktor
:
Milan Ristić, dipl. inž.

 

Direktor za ekonomske poslove:
Ivana Savatić, dipl. ekonomista

Rukovodioci sektora:


Zoran Tošković, dipl. inž., Sektor Tehnička priprema
Dragan Mijović, dipl. inž., Sektor Tehnička operativa Ino
Milenko Vukićević, dipl. inž., Sektor Tehnička operativa Srbija
Đuro Đurić, dipl. inž., Sektor Mehanizacija
Miroslav Romić, dipl. ekonomista, Sektor Finansija
Dragomir Arsić, dipl. ekonomista, Sektor Nabavka
Radomir Pavlović, dipl. inž., Sektor Kvalitet, razvoj i informacioni sistemi - KRI
Dragan Antonijević, dipl. pravnik, Sektor Zajednički poslovi

 

Predstavnik rukovodstva za IMS:

Radomir Pavlović, dipl. inž.