22 jul 2024 18:39pm
06 08 09 10 11 07

Mehanizacija

 

Energoprojekt Niskogradnja a.d. ima u vlasništvu više od 650 sredstava mehanizacije za izvođenje građevinskih radova koja su nabavljena od vrhunskih svetskih proizvođača, kao i više od 750 sredstava sitne mehanizacije i opreme.

 

Preduzeće raspolaže sa savremenom centralnom radionicom površine 900m2 opremljenom za remont i popravke mašina, sa 10.000m2 uređene površine za smeštanje mašina i opreme. Na gradilištima se nalaze terenske radionice, koje su opremljene za tekuće održavanje mehanizacije. Uz sopstvenu logističku podršku i u saradnji sa mrežom specijalizovanih institucija i servisa uspešno se rešavaju i najsloženiji tehnički zahtevi u toku realizacije projekata.

   

ISO 9001:2008   ISO 9001:2008   ISO 9001:2008
 Asfaltna baza Marini
   Drobilično postrojenje Parker  
 Fabrika betoskih cevi Metalika
 Lokacija: Nakasangola, Uganda    Lokacija: Cochabamba-Chota, Peru  
 Lokacija: Matuga, Uganda
         

 

ISO 9001:2008   ISO 9001:2008   ISO 9001:2008
 Centralna mašinska radionica    Fabrika betona    Rekonstrukcija brane
 Lokacija: Stara Pazova, Srbija    Lokacija: Tunel Šarani, Srbija    Lokacija: Chavimochic, Peru