28 feb 2024 20:53pm
  • AyerKeroh-Pagoh.jpg
  • AyerKeroh-Pagoh1.jpg

Autoput "Ajer Keroh - Pagoh", Malezija

 

Deonica "Ajer Keroh - Pagoh" autoputa "Seremban - Ajer Hitam" povezuje glavni grad Kuala Lumpur sa susednom državom Singapurom. Trasa puta prolazi kroz močvarne terene, prelazeći velike rečne tokove i otvorene kanale. Bilo je neophodno izgraditi nasipe kao i fundiranje na betonskim pločama debljine oko 30 cm ispod kojih su pobijeni drveni i betonski šipovi.

 

Investitor
LLM - Ministarstvo za Puteve, Kuala Lumpur, Malezija
Deonica autoputa
dužina deonice
56,15
km
širina kolovoza (dve vozne i jedna zaustavna traka)
23,0
m
zeleni pojas - promenljive širine
3 - 12
m
armirano - betonski kolovoz d=23
18,15
km
asfalt - betonski kolovoz
38,00
km
Glavne količine radova
donji noseći sloj
320.000
m3
gornji noseći sloj
260.000
m3
asfalt - beton
595.000
t
iskop
7,3 x 106
m3
nasip
4,5 x 106
m3
prefabrikovani nosači (obrnuto T, I i U profila)
1.510
kom
cevi za objekte Ø 800 mm - Ø 900 mm
5.210
m
šipovi raznih prečnika (čelični, betonski, arm. betonski, bakau)
417.000
m
Mostovi
do 65 m raspona, 22 kom - dužina
1.100
m
do 286 m raspona, 12 kom - dužina
1.400
m
most preko reke Muar
334
m

Ajer KerohPagoh