28 feb 2024 19:43pm
  • Tisa.jpg
  • tisa2.jpg

Izgradnja odbrambenih nasipa na levoj obali reke Tisa, Srbija

 

Kratak opis: Izvedeni su radovi na ojačanju i nadvišenju nasipa na levoj obali reke Tise u dužini od 19,15 km, od ušća reke Begej u Tisu tj. km 10+400 pa uzvodno do km 29+546 (neposredno uz crpnu stanicu Elemir-Aradac). Nalazi se na teritoriji opštine Zrenjanin. Glavni radovi obuhvataju pripremu i refuliranje peska plovnim senker bagerima iz minora korita reke Tise. Nakon toga vrši se formiranje konačne forme nasipa, koji je u proseku nadvišen za oko 1 m. Pored zemljanih radova obavljena je i rekonstrukcija objekata na km 26+168, nadvišenje postojećeg šahta na km 28+887 i sanacija cevovoda na crpnoj stanici Elemir-Aradac.

 

Investitor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direkcija za vode Republike Srbije