10 dec 2023 8:31am
  • 01 Rehabilitacija puta Pericos - San Ignacio Peru.jpg
  • 02 Rehabilitacija puta Pericos - San Ignacio Peru.jpg
  • 03 Rehabilitacija puta Pericos - San Ignacio Peru.png

Rehabilitacija puta Pericos - San Ignacio, Peru

 

Kratak opis: Deonica Pericos-San Ignacio (sa obilaznicom oko grada San Ignacio), dužine 54,56 km, deo je putnog pravca Carretera Chamaya – Jaen – San Ignacio – Río Canchis i nalazi se u oblasti Cajamarca, provincija San Igancio. Deonica se nalazi na krajnjem severu Perua, ciji je zavrsetak udaljen 40-tak kilometara od granice sa Ekvadorom, Prostire se na nadmorskoj visini od 700 mnm do 1200 mnm. Radovi su obuhvatili rekonstrukciju saobraćajnice, širine 6,6 m, sa dve saobraćajne trake (po 3,3 m) i bankinama (po 1,3 m).

 

Investitor: Provias Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Lima, Peru