19 maj 2024 1:52am
  • El Mulak 1.jpg
  • El Mulak 2.jpg
  • Irigacioni sistem El Mulak, Egipat 01.jpg
  • Irigacioni sistem El Mulak, Egipat 02.jpg

Irigacioni sistem "El Mulak", Egipat

 

Sistem za navodnjavanje u severnom Egiptu, 45 km zapadno od Ismailije.

 

Irigaciona mreža
područje navodnjavanja
15.000
ha
dužina kanala
28
km
broj mostova
11
kom
azbestni cevovodi
180
km
aluminijumski cevovodi
210
km
putna mreža
188
km
crpne stanice
36
kom
asfaltni putevi
70
km
poljski putevi
110
km