22 jul 2024 18:32pm
  • Badra_Dzasan1.jpg
  • Badra_Dzasan2.jpg
  • Badra_Dzasan3.jpg
  • Irigacioni-sistem-Badra-Dzasan-Irak-01.jpg
  • Irigacioni-sistem-Badra-Dzasan-Irak-02.jpg
  • Irigacioni-sistem-Badra-Dzasan-Irak-03.jpg

Irigacioni sistem "Badra - Džasan", Irak

 

 

Državna farma u Dibuniju i irigacioni sistem "Badra-Džasan" nalaze se 150 km jugoistočno od Bagdada. Služi za potrebe navodnjavanja pustinjske oblasti, a koristi vodu iz reke Tigar.

 

Investitor
Ministarstvo Irigacija, Rafidain Državna Organizacija, Bagdad, Irak
Irigacioni sistem
područje navodnjavanja
22.300
ha
dužina kanala
680
km
dužina glavnog kanala
66
km
kanali obloženi betonom
(d=5 cm, d=8 cm, d=12 cm)
388
km
drenažni kanali
628
km
objekti na kanalima
1.408
kom
most na reci Badra
150
m
Glavne količine radova    
iskop - nasip
14.2 x 106
m3
ugrađeno betona
370.000
m3
ugrađeno armature
380
t