22 apr 2024 18:52pm
  • 01 Rehabilitacija puta Cochabamba-Chota Peru .jpg
  • 02 Rehabilitacija puta Cochabamba-Chota Peru .png
  • 03 Rehabilitacija puta Cochabamba-Chota Peru .jpg

Rehabilitacija puta Cochabamba-Chota, Peru

 

Kratak opis: Na putnom pravcu Chongoyape – Cochabamba – Cajamarca rekonstruisana je deonica Cochabamba – Chota, duzine 32 km (km.119+060 – km. 150+917), koja se nalazi na nadmorskoj visini od 1680 mnm do 2253 mnm. Saobraćajnica je širine 6,6 m i ima dve saobraćajne trake (po 3,3 m) i bankine (po 1,5 m). Na ukrštanjima sa vodotokovima izgrađeno je 12 mostova manjih raspona. U sklopu projekta urađena je obaloutvrda reke Chotano.          

 

Investitor: Provias Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Lima, Peru