19 maj 2024 1:50am
  • Projekat Yanacocha-Huagayoc 01.jpg
  • Projekat Yanacocha-Huagayoc 02.jpg

Rehabilitacija i poboljšanje puta Yanacocha - Bambamarca, deonica Yanacocha - Hualgayoc

 

 

Urađeno je poboljšanje (proširenje kolovoza i promene prečnika krivina) i asfaltiranje postojećeg puta, u zoni rudnika Yanacocha. Dužina puta je 51km a širina 8m. Radovi su izvedeni na nadmorskoj visini od 3.400 do 3.900m. Lokacija je u provinciji Cajamarca.

 

Investitor
Peru, Provias Nacional del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Lima, Peru
Glavne količine    
Usek u rastresitom
106.328
m3
Usek u steni
121.194
m3
Imprimacija asfalta
397.473
m2
Vruće asfaltiranje (d=6 cm)
29.389
m3
Filer
98.749
kg
Asfalt Beton
1.304.611
kg
Posteljica
160.599
m3
Betoni
2.097
m3
Oplata
3.737
m2
Armatura
88
t