22 apr 2024 18:20pm
  • la_mercced-satipo.jpg

Put "La Mersed- Satipo", Peru

 

Deonica puta "La Mersed - Satipo" locirana je u središnjem delu Perua. Projekat obuhvata rehabilitaciju postojećeg puta sa rekonstrukcijom donjeg sloja.

 

Investitor
Ministarstvo Transporta, Komunikacija, Stanovanja i Izgradnje, Lima, Peru
Deonice puta
dužina deonice
60,0
km
širina kolovoza
2 x 3,3
m
bankine
2 x 1,2
m
Glavne količine radova
zemljani radovi
920.000
m3
donji noseći sloj
201.000
m3
geotekstil
552.000
m2
asfalt
51.200
t
beton
3.400
m3
drenažni propusti
2.300
m

La MersedSatipo