10 dec 2023 9:46am
  • beograd1.jpg
  • podzemna_garaza_pionirski_park.jpg
  • podzemna_garaza_pionirski_park1.jpg

Podzemna garaža u Beogradu, Srbija

 

 

Izgradnja podzemne garaže u Pionirskom parku,u tri nivoa sa 459 parking mesta, izvedena je u samom centru grada. To je uslovilo značajna izmeštanja postojeće infrastrukture. Radovi su izvedeni u blizini objekata koji imaju veliki kulturno-istorijski značaj.

 

Objekat je pravougaone osnove, gabarita 47.50 x 97.67m. Konstrukciju čine tri etaže, na svetlom visinskom razmaku od po 2.45m. Objekat je oivičen armirano - betonskim dijafragmama debljine d=0.60m i prosečne dubine od oko 14m, na koje su oslonjene armirano - betonske ploče, sva tri nivoa i krovne ploče.

 

Svaki nivo garaže podeljen je dijafragmama u podužnom smislu na tri dela širine 15m. Podužne dijafragme su debljine d=0.60m i prosečne dubine h=17m. Kao obodne dijafragme i podužne služe za oslanjanje kako krovnе tako i armirano-betonskih ploča na sva tri nivoa. Dubina temeljne jame iznosila je oko 12.3m.

 

Sastavni delovi objekta su i dve saobraćajne rampe, rezervni izlazi, pešački i protivpožarni izlazi, rezervoari za vodu itd.

 

Investitor: Beogradčvor, Beograd