10 dec 2023 8:21am
  • kafue_gorge.jpg
  • kafue_gorge2.jpg

Tunel HE "Kafue Gordž", Zambija

 

 

Hidroelektrana "Kafue Gordž" izgrađena je na reci Kafue. Objekti hidroelektrane: mašinska zgrada, trafostanica, dovodni i odvodni tunel i vertikalni šahtovi izgrađeni su u granitnom masivu metodom podzemnog iskopa.

 

Investitor
Zambija, ZESCO - Zambijsko Preduzeće za snabdevanje električnom energijom, Lusaka
Hidroelektrana
podzemna mašinska hala
135,0 x 16,0 x 27,0
m
broj turbina
6
kom
instalisana snaga
900
MW
Trafostanica
Transformatorska hala
125,0 x 17,0 x 18,0
m
Dovodni tunel
dužina
10.600
m
površina otvora
117
m2
dužina pristupnih tunela
850
m
Odvodni tunel
dužina
1.500
m
površina otvora
117
m2
Vertikalni šahtovi (šest komada)
dužina
6 x 430,0
m
prečnik cevovoda
3,30 i 2,75
m
dužina pristupnog tunela
700
m
Šaht za lift i kablove
dužina
530
m
površina otvora
29
m2
Tunelski iskop
u tvrdoj steni ukupno
1,85 x 106
m3