22 jul 2024 18:38pm
  • mokrosluski_kolektor.jpg

"Mokroluški kolektor", Srbija

 

 

Za potrebe JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" izgrađen je regionalni kišni armirano - betonski kolektor pravougaonog preseka za odvođenje atmosferskih voda duž gradskog autoputa. Konstruktivni sistem kolektora čine armirano - betonske dijafragme u ulozi zidova.

   

Investitor
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
Faza I
ukupna dužina
600
m
poprečni presek
4,50 x 4,50
m2
rasteretna građevina
2
kom
Faza II
ukupna dužina
850
m
poprečni presek ( 540 m )
4,50 x 4,50
m2
poprečni presek ( 310 m )
4,00 x 4,00
m2
rasteretna građevina
2
kom
ulivna građevina sa taložnikom
1
kom
Glavne količine radova
podgrada od Larsen talpi
1.200
m
iskop
120.000
m3
armatura
2.100
t
vodonepropusni beton
27.000
m3
nasip
35.000
m3
klinker opeka
7.300
m2
armirano - betonska dijafragma
1.700
m

Pogledajte veću mapu