22 apr 2024 17:39pm
  • Kiljakoljo.jpg

Put "Kiljakoljo - Ljavini", Bolivija

 

Deonica puta "Kiljakoljo - Ljavini" locirana je u centralnoj Boliviji na putnom pravcu Kočabamba - La Paz. Projektom je predviđena rehabilitacija puta sa proširenjem kolovozne konstrukcije.

 

Investitor
Ministarstvo za Ekonomski Razvoj, Odsek za Transport i Komunikacije, La Paz, Bolivija
Deonica puta
dužina deonice
48,0
km
širina kolovoza
10,0 - 12,0
m
širina saobraćajne trake
7,3
m
Glavne količine radova
zemljani radovi
80.000
m3
donji noseći sloj
38.000
m3
asfalt
493.000
t
betonski kolovoz
6.000
m2