22 jul 2024 20:32pm

P Luwero-Kafu, Uganda 02

"Kawempe - Luwero", Uganda

 

Trasa puta Kawempe - Luwero je nastavak gradske saobraćajnice i počinje na periferiji Kampale. Od međunarodnog je značaja i glavni je trgovački put. Trasa puta je dužine 66km, prolazi kroz valoviti predeo. U uvalama su močvare i tu je rađena cementna stabilizacija, a na ostalom delu trase mehanička stabilizacija sa dodavanjem 30-40% drobljenog kamena (crushed stone base). Na trasi, od objekata, su rađeni podužni i poprečni propusti i drenažni kanali. Širina kolovoza je 7 m. Presvučen je dvostrukom površinskom obradom. Bankine širine (2x1m) presvučene su jednostrukom površinskom obradom.

 

Investitor: Uganda, Nacionalna Agencija za Puteve