28 feb 2024 20:42pm
06 08 09 10 11 07

Integritet

 

 

U cilju očuvanja reputacije stečene dugogodišnjim uspešnim poslovanjem na međunarodnom tržištu, rukovodstvo kompanije Energoprojekt Niskogradnja a.d. usvojilo je Program korporativnog integriteta, koji definiše standarde i principe etičkog poslovanja i integriteta.

 

Sva lica koja sprovode poslovne aktivnosti u ime i za račun kompanije Energoprojekt Niskogradnja a.d. imaju obavezu da poštuju standarde i principe Programa korporativnog integriteta, koji čine Kodeks poslovne etike, Politika zabranjenih aktivnosti i različite procedure kojima su obuhvaćeni najvažniji aspekti poslovanja kompanije.

 

Standardi korporativnog integriteta zasnovani su, na prvom mestu, na poštovanju zakona i propisa kojima se reguliše poslovanje u svakoj zemlji u kojoj kompanija obavlja svoje poslovne aktivnosti.

 

Poruke Odbora direktora

● Program korporativnog integriteta (PKI)