27 jan 2021 9:01am
06 08 09 10 11 07

21.05.2019.

ugovor potpis
Konzorcijum firmi Energoprojekt Niskogradnja a.d., Beograd i Renaissance N77 zaključio je ugovor sa JP Putevi Beograda o izvođenju radova na asfaltiranju ulica...