20 maj 2019 14:24pm
06 08 09 10 11 07

Poslovne vesti

27.02.2014.

ugovor potpis
Energoprojekt Niskogradnja a.d., u svojstvu izvodjača  radova, i kompanije "SINERSA" i "CHUNGAR" iz Perua, u svojstvu investitora, zaključili su u februaru mesecu ...

31.01.2014.

ugovor potpis
Energoprojekt Niskogradnja a.d. i Gradska uprava Kampale zaključili su u januaru mesecu tekuće godine dva nova ugovora o izvodjenju radova na ...
 

21.11.2013.

ugovor potpis
Energoprojekt Niskogradnja a.d. Beograd i “Državna direkcija za puteve Ugande” zaključili su “Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji puta Mpigi - Kanoni” koji treba da se realizuje u centralnom delu Ugande.

19.09.2013.

ugovor potpis
Energoprojekt Niskogradnja a.d. i Gradska uprava Kampale zaključili su Ugovor o izvođenju radova na rehabilitaciji saobraćajnice Jinja Road u gradu Kampala u Ugandi.