23 feb 2020 23:13pm
06 08 09 10 11 07

Poslovne vesti

28.03.2018.

ugovor potpis
Konzorcijum firmi Energoprojekt Niskogradnja a.d., Beograd i Colas Rail iz Francuske zaključill su ugovor sa Gradom Beogradom - Gradskom upravom grada Beograda, Sekretarijatom za komunalne i stambene poslove...
 

29.09.2017.

ugovor potpis
Energoprojekt Niskogradnja a.d., Beograd, je potpisala EPC ugovor sa kompanijom Beo čista energija d.o.o., Beograd, koji se odnosi na realizaciju dela radova obuhvaćenih PPP ugovorom...
 

25.09.2017.

ugovor potpis
Energoprojekt Niskogradnja a.d., Beograd u konzorcijumu sa firmom Imperial iz Perua, u svojstvu izvođača radova i Ministarstva Agrikulture i irigacije, u svojstvu naručioca, zaključili su ugovor...
 

 

17.11.2015.

ugovor potpis

Ugovoren novi posao u Peruu vredan 36,5 mil. evra 

Energoprojekt Niskogradnja a.d. u konzorcijumu sa firmom Conalvias S.A., u svojstvu izvođača radova, i Ministarstvo saobraćaja i komunikacija ("Provias Nacional"), u svojstvu naručioca, zaključili su ugovor...