30 sep 2020 9:10am
06 08 09 10 11 07

Poslovne vesti

01.11.2018.

ugovor potpis
Konzorcijum firmi Energoprojekt Niskogradnja a.d., Beograd i Bauwesen d.o.o., Lazarevac i Colas Rail S.A.S Maisons-Laiffette, zaključili su ugovor sa Gradom Beogradom o izvođenju radova na rekonstrukciji Karađorđeve ulice...

 

22.10.2018.

ugovor potpis
Konzorcijum firmi Energoprojekt Niskogradnja a.d., Beograd i Bauwesen d.o.o., Lazarevac zaključili su ugovor sa JP Putevi Srbije, Beograd, o izgradnji dela obilaznog puta oko Zrenjanina...

 

13.09.2018.

ugovor potpis
Konzorcijum firmi Energoprojekt Niskogradnja a.d., Beograd, Saobraćajni institut CIP d.o.o., Beograd i Bauwesen d.o.o., Lazarevac zaključili su Gradom Beogradom - Gradskom upravom grada Beograda, Sekretarijatom za komunalne i stambene poslove i Direkcijom za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda ugovor...

13.09.2018.

ugovor potpis
Konzorcijum firmi Energoprojekt Niskogradnja a.d., Beograd, Hidro-tan d.o.o., Beograd, Hidrotehnika-hidroenergetika a.d., Beograd, Geoing group d.o.o., Beograd zaključili su ugovor sa JP Elektroprivreda Srbije Beograd...